Maden Aramalarında Jeofizik Hizmetleri

*Jips – anhdidrit birimlerinin sınırının jeofizik yöntemlerden doğru akım özdirenç ile belirlenmesi çalışmasından alınmıştır.

Hızlı, bilimsel ve profesyonel

  • Endüstriyel hammadde
  • Değerli ve yarı değerli mineraller
  • Mermer ve yapı malzemeleri
  • Metalik maden (bakır, çinko, kurşun, krom, altın, molibden vb. )

aramalarında ve mevcut maden işletmelerinin yönlendirilmesinde jeofizik yöntemler ile hizmet veriyoruz. Saha çalışmalarından, raporlamaya kadar olan süreçte son bilimsel gelişmeleri dikkate alan, güncel yazılım ve değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı, özenli ve profesyonel yaklaşım ile çalışıyoruz.

Yakın Yüzey Araştırmaları

Hassas ve özenli

  • Kara-demir yolu zemin incelemeleri
  • Arkeolojik alan araştırmaları (Arkeoloji Jeofiziği)
  • Sit alanı derece değerlendirmeye yönelik incelemeler
  • Gömülü tesisat, kanalizasyon sistemi araştırmaları
  • Karstik boşluk, mağara ve tünel araştırmaları

alanlarında başta yer radarı (GPR) olmak üzere jeofizik yöntemler ile çalışmalar yürütüyor, hizmet veriyoruz. Hassas konumlandırma entegrasyonu ile proje dosyalarınız ve tüm sayısal haritalarınız ile uyumlu çıktılar üretiyor, size zaman kazandırıyoruz.

*Aşağıdaki örnekler bir arkeolojik alan araştırmasından alınmıştır.

Elektrik Özdirenç Tomografisi (EÖT/DCR)

Sığ ve orta derinlikteki arama hedefleri için kullandığımız bir diğer yöntem ise doğru akım özdirençtir. Yöntemde bir yer altı görüntüsü elde etmek üzere iki ve üç boyutlu tomografi verisi toplanmaktadır. Özel ve derin problemlerin çözümünde sistematik düşey elektrik sondaj (DES) verileri de ölçülmektedir. Örnekte sığ bir araştırmada ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılar görülmektedir (Akca vd. 2019).