LARES Mühendislik ve Yer Bilimleri Limited Şirketi ulusal ve uluslararası düzeyde şirket ve kurumlara yerbilimlerini ilgilendiren problemlerine yönelik ölçüm cihazları ve yöntem geliştirme, danışmanlık hizmeti sunma, jeofizik ölçüm, veri değerlendirme ve raporlama hizmeti vermek amaçları ile faaliyet göstermektedir.

LARES Mühendislik ve Yer Bilimleri Limited Şirketi yenilikçi yaklaşımlar ile jeofizik servis hizmeti veren firmalara saha çalışmalarındaki lojistik ve pratik sorunlarını çözme, iş gücü gereksinimini düşürme, çalışma süresini kısaltma ve toplam olarak arazi çalışması maliyetini düşürme konusunda katkı sağlayacak çözümler üreten bir firma olmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede profesyonel ve alanlarında uzman kadrosuyla müşterilerinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi projeler üreterek Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış Jeofizik Ölçüm Ürünleri ve Jeofizik Değerlendirme Yazılımları üreten markalarından biri olmayı hedeflemektedir.

Halen sürdürmekte olduğumuz proje ile elektrik özdirenç tomografisi/yapay uçlaşma (IP) ölçümlerinde kullanılmak üzere kablosuz alıcılar (Wi-G®) geliştiriyoruz.  Bu alıcılar ile birlikte çalışacak yüksek güçteki verici sistemini de yerli olarak üretmek için çalışmalarımız sürmektedir.